. ʸ | Muhtesem Yuzyil: Kosem
/ Kosem Sultan ( )
/ Kosem Sultan ( )
/ Kosem Sultan ( )


/ Kosem Sultan ( ) / Kosem Sultan ( ) . . , . , . 2- , , . , . , . , . . - , .

, / Kosem Sultan ( ) . , . -. I. , , . , , / Kosem Sultan ( ) .

. - 17 .. , / Kosem Sultan ( ) , 1- . , , , . , . . . , , , . , , . . . . , . / Kosem Sultan ( ) , , . / Kosem Sultan ( ) .

, I. , , / Kosem Sultan ( ) , . , , . , , . , , . , . , / Kosem Sultan ( ) .


ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ